top of page

Ik heb een nieuwe auto aangekocht. Wat moet ik nu doen om met alle papierwerk in orde te zijn?

U koopt de wagen aan via een garage :
De garage bezorgt u een “Aanvraag tot inschrijving”
U bezorgt ons deze Aanvraag tot inschrijving (per mail of per post of binnenbrengen op kantoor) samen met uw rijksregisternummer. Gelieve deze te tekenen in het vakje X1.
Wij schrijven het voertuig in via het onlineplatform WEBDIV. U ontvangt de volgende dag uw nieuwe nummerplaat of uw inschrijvingsbewijs. U dient een bedrag van 30 EUR (nummerplaat) of 27 EUR (inschrijvingsbewijs) te betalen aan de postbode. De nummerplaat kan u laten opsturen naar een adres van uw keuze (bv. naar ons kantoor of naar de garage). Het inschrijvingsbewijs wordt steeds opgestuurd naar het adres waarop u gedomicilieerd bent.
Indien u nog geen Europese nummerplaat heeft en de wagen dient ter vervanging van uw oud voertuig, zal er bij de Europese nummerplaat een sticker zitten die u op uw oude nummerplaat kunt kleven. U kunt de oude nummerplaat dan gratis terugsturen.
Het is eveneens mogelijk een voorste nummerplaat aan te vragen via ons.
Wij bezorgen u de nieuwe polis en een groene kaart.

U koopt de wagen aan via een particulier :
De verkoper dient de wagen te laten keuren voor verkoop. Hij bezorgt u daarna een “Aanvraag tot inschrijving”.
U bezorgt ons deze Aanvraag tot inschrijving (per mail of per post of binnenbrengen op kantoor) samen met uw rijksregisternummer. Gelieve deze te tekenen in het vakje X1.
Wij schrijven het voertuig in via het onlineplatform WEBDIV. U ontvangt de volgende dag uw nieuwe nummerplaat of uw inschrijvingsbewijs. U dient een bedrag van 30 EUR (nummerplaat) of 27 EUR (inschrijvingsbewijs) te betalen aan de postbode. De nummerplaat kan u laten opsturen naar een adres van uw keuze (bv. naar ons kantoor of naar de garage). Het inschrijvingsbewijs wordt steeds opgestuurd naar het adres waarop u gedomicilieerd bent.
Indien u nog geen Europese nummerplaat heeft en de wagen dient ter vervanging van uw oud voertuig, zal er bij de Europese nummerplaat een sticker zitten die u op uw oude nummerplaat kunt kleven. U kunt de oude nummerplaat dan gratis terugsturen.
Het is eveneens mogelijk een voorste nummerplaat aan te vragen via ons.
Wij bezorgen u de nieuwe polis en een groene kaart.

Haal ik altijd de Politie bij een ongeval?

Neen, u hoeft bij een schadegeval zonder lichamelijke schade de politie er niet bij te halen. Indien u samen met de tegenpartij het aanrijdingsformulier correct kan invullen, zal het schadegeval op een vlotte manier afgehandeld worden. Indien er zich lichamelijke schade voordoet contacteert u de politie.

Ik huur een appartement of huis. De eigenaar heeft een brandverzekering. Moet ik mij ook nog laten verzekeren?

Ja.
Als huurder moet je een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen.  De brandverzekering van de verhuurder-eigenaar dekt slechts de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder. Door het afsluiten van een brandverzekering wordt bovendien ook de huurdersaansprakelijkheid verzekerd. Huurdersaansprakelijkheid houdt in dat je als huurder ook aansprakelijk bent voor de schade die je aan anderen toebrengt, waaronder je huisbaas of andere huurders in het gebouw.
Het is wel mogelijk dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’. Dit betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt. Maar ook in dit geval heb je als huurder redenen genoeg om zelf ook een brandverzekering af te sluiten. Want je loopt immers nog steeds een aantal belangrijke risico’s. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt immers de verzekering van de huurder niet volledig:
Als huurder weet je niet of de eigenaar-verhuurder naar behoren is verzekerd. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, dan kan hij zich tot de huurder wenden voor de schade die niet vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar. Dit kan vermeden worden door expliciet in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal tegenover de huurder doet.
Als huurder heb je persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil je dus je inboedel beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enz…. dan moet je sowieso zelf een brandverzekering aangaan voor je goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
Als huurder blijf je aansprakelijk voor de schade die je aanricht aan derden, zoals bijvoorbeeld de buren. Wanneer een brand wordt veroorzaakt door de persoonlijke goederen van de huurder en deze brand overslaat naar de woning van de buur, dan is de huurder aansprakelijk. Ook in een dergelijke situatie kan een eigen brandverzekering de huurder redden.

1 / 4

Please reload

bottom of page