Door de uitoefening van uw activiteit kunt u uw gebruikelijk klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan loopt u het risico de factuur van de schade te moeten betalen en komt ook de toekomst van uw bedrijf in het gedrang.

Daarom is het dan ook noodzakelijk een verzekering BA Uitbating af te sluiten.


Hanze Verzekeringen Achtergael​ BV
Makelaar in verzekeringen en kredieten

FSMA nr: 13758 A

RPR 0427.630.339

Gulden-Vlieslaan 59 | 8000 Brugge

T: 050/34.32.31 | F: 050/33.38.85 | E: info@hanze.be