top of page
NP_5002_V7_0_Tips_aanrijdingsformulier_s

ONDERTEKEN NOOIT HET AANRIJDINGSFORMULIER INDIEN JE NIET AKKOORD GAAT MET DE VERSIE VAN DE TEGENPARTIJ

WEES HOFFELIJK!

HET AANDUIDEN VAN DE KRUISJES IS NOODZAKELIJK EN DOORSLAGGEVEND OM DE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPALEN

PROBEER DE TEKENING ZO DUIDELIJK MOGELIJK TE TEKENEN

VRAAG NAAR ONZE CRASHSTICKERS OM JE GEGEVENS VOORAF INGEVULD OP HET AANRIJDINGSFORMULIER TE PLAKKEN

GA BIJ LICHAMELIJKE SCHADE ONMIDDELLIJK NAAR EEN ARTS OM DE NODIGE VASTSTELLINGEN TE DOEN

bottom of page