TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID

HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSOON WORDT BIJGEHOUDEN DOOR DE FSMA, TE 1000 BRUSSEL, CONGRESSTRAAT 12 - 14 EN IS TERUG TE VINDEN OP WWW.FSMA.BE

KLACHTENBEHANDELING

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT IN ONS KANTOOR. KLACHTEN KUNNEN OOK INGEDIEND WORDEN BIJ DE OMBUDSDIENST VERZEKERINGEN TE BRUSSEL.


Hanze Verzekeringen Achtergael​ BV
Makelaar in verzekeringen en kredieten

FSMA nr: 13758 A

RPR 0427.630.339

Gulden-Vlieslaan 59 | 8000 Brugge

T: 050/34.32.31 | F: 050/33.38.85 | E: info@hanze.be